3-POSDRU/161/2.1/G/141032

Nr. Crt. Titlu proiect Cod proiect Manager proiect DMI Statut Experti
            Nume Functie
3 Masteranzi practicieni - investitie in viitorii manageri (MASPRACT) POSDRU/161/2.1/G/141032 Cicea Claudiu 2.1 Beneficiar Crisan Habean Cristina Responsabil financiar
            Dote Ecaterina Contabil
    Neacsu Paraschiv Madalina Expert juridic
    Popescu Doina Expert educational practica
    Ceptureanu Sebastian Expert educational practica
    Ceptureanu Eduard Expert educational practica
    Colesca Sofia Expert educational practica
            Marin Irinel Expert educational practica