SIPFN - Despre noi

 Academia de Studii Economice din Bucuresti, considerata a fi reprezentantul de vârf al învatamântului economic superior din România, cu absolventi care ne fac cinste, acasa sau oriunde pe glob, se afla, la aproape un secol de la înfiintarea sa, in plina ofensiva de restructurare a activitatii, al carei scop îl constituie armonizarea si compatibilizarea maxima a ofertei noastre educationale, implicit a diplomelor acordate absolventilor, cu cele ale colegilor nostri din lume.

 Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi propune să valorifice eficient şi eficace  instrumentele structurale  pentru finanţarea de proiecte destinate realizării obiectivelor legate de legate de educaţie şi cercetare şi asigurarea calităţii, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învătare la nivelul celor trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat şi doctorat.

 În acest context, a fost creat Serviciul Fonduri Europene, ale cărui atribuţii vizează sprijinirea facultăţilor şi departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice  din Bucureşti pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile şi implementarea corespunzătoare a proiectelor cofinanţate din aceste instrumente financiare.

I.        Atribuţiile SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA

1)      Identifică cererile de propuneri de proiecte finanţate din fonduri structurale active pentru care Academia de Studii Economice Bucureşti este eligibilă în calitate de beneficiar sau partener;

2)      Diseminează informaţii relevante despre oportunităţile de finanţare din fonduri structurale în vederea asiguării condiţiilor necesare pentru accesarea acestora de către Academia de Studii Economice din Bucureşti şi structurile acesteia;

3)      Organizează evenimente de informare cu privire oportunităţile de finanţare din fonduri structurale, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, inclusiv în cooperare cu  structurile responsabile pentru managementul şi controlul programelor de finanţare;

4)      Asigură instruire specifică pentru accesarea fondurilor structurale şi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale pentru personalul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

5)      Elaborează proceduri privind accesarea fondurilor structurale în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe care le supune aprobării de către structurile de conducere ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi asigură aplicarea corespunzătoare a acestora;

6)      Elaborează proceduri privind implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe care le supune aprobării de către structurile de conducere ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi asigură aplicarea corespunzătoare a acestora;

7)     Monitorizează, la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale;

8)     Elaborează planuri de acţiune, rapoarte, sinteze etc. privind accesarea fondurilor structurale şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti destinate structurilor de conducere ale Academiei de Studii Economice Bucureşti;

9)      Actualizează pagina web a Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu informaţii privind oportunităţile de finanţare şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale.